میناکاری چیست؟ | صنایع دستی اصفهان

میناکاری، یک هنر قدیمی و پیچیده، به عنوان یکی از استادانه‌ترین و پیچیده‌ترین تزیینات فلزی تلقی می‌شود که نیاز به فداکاری، اشتیاق، تخصص و دقت دارد.
logo